Sverige behöver mer kunskap

Kunskapsrevolutionen sveper fram. Resultatet är att företag som producerar och förmedlar kunskap har blivit allt viktigare i arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Här kommer affärssystemet Rexor in i bilden.

Läs mer

 

Tack för att du besökte Rexor.

”Vi behöver faktura utlägg på olika sätt i olika projekt” ”Projektledarna behöver kunna analysera och följa upp sina projekt på ett enkelt sätt” ”Hur hanterar ni underkonsulter?” ”Går det att koppla ihop Rexor med andra systems API?” ”Vi har flera bolag och lånar ut konsulter till varandra i gemensamma projekt, hur hanterar ni det?”

LÄS MER

 

 

Rexor i korthet

Rexor gör det möjligt för konsulter att lägga mindre tid på administration och mer tid på att producera och förmedla kunskap. Affärssystemet står för automatisering, smarta funktioner, genomtänkt design och mobil funktionalitet. Rexor hanterar på ett heltäckande och smidigt sätt företagets ekonomi, projekt, tid, medarbetare, kunder och samarbetspartners. Systemet är skapat i Sverige med spetsteknik – för konsulter, av konsulter. Bakom Rexor står samma grupp eldsjälar som tog fram XOR Compact och XOR Control.